Sosyal Genç

Gençlik Bilgi Merkezi

ANKARA ERASMUS+ YAPILANDIRILMIŞ DİYALOG PROJESİ

Pandemi Sonrası Gençlik Adaptasyonu Senaryoları Projesi / 1-2-3 Haziran 2021 Ankara

Kentsel Gelişim Derneği KEGED Tarafından Yürütülen 2020-2-TR01-KA347-095754 Nolu ”Pandemi Sonrası Gençlik Adaptasyonu Senaryoları Projesi” ; T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ULUSAL AJANSI Erasmus+ “KA347 – Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Politika Yapıcılar Arasında Diyalog” Programı kapsamında desteklenmektedir. Projemiz Yeşilyurt Belediyesi, Nişantaşı Üniversitesi ve SİYAMDER ortaklığında yürütülmektedir.

Ankara Eğitim Toplantısı, Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) Koordinatörlüğünde Yürütülecektir.

COVID-19 kısa süre içinde dünyanın her bölgesine yayılarak tüm insanlığı tehdit eder hale gelmiştir. Bu durum toplumları kültürel, sosyal, ekonomik, sağlık, ilişkiler, katılım, haklar ve çok yönlü olarak etkilemiştir. COVID-19 salgını pek çok alanda etkileri uzun yıllar hissedilebilecek bir dönüşüme yol açma potansiyeli taşıyor. Bu etkileme sonucunda pandemi sonrası süreçte farklılıklar, avantajlar – dezavantajlar doğuracağı açıktır. Bununla birlikte devletlerin salgın sonrasına dair ortaya uygulanabilir bir vizyon koymaları, bu vizyonun küresel ve yerel anlamda karşılık bulması da büyük önem arz etmektedir. Bütün dünyayı bir anda durma noktasına getiren, sınırların kapanmasına, hava trafiğinin durmasına, uluslararası ticaretin beklenmedik bir biçimde yavaşlamasına yol açan bu salgının olası etkilerinin ne olacağını şimdiden tam olarak kestirebilmek nerede ise imkansız görünse de geleceğe yönelik senaryolar üretilmesi ve senaryoların riskleri ile çok yönlü olarak ele alınması geleceğe yapılacak hazırlıkların temellerini oluşturacaktır.

Projemiz kapsamında tarihin bu önemli dönüm noktasının ardından uluslararası konjonktürde gençleri nelerin beklediğini, hangi sınamalar ve fırsatlara hazırlanmaları gerektiğini şimdiden değerlendirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Pandemi sonrası süreçte gençliğin yeni dönemde;

  • Girişimcilik
  • Eğitim
  • Sosyal Katılım (gençlik etkinlikleri, gençlik ve spor etkinlikleri, spor müsabakaları, sinema-tiyatro-konser vb.) Politik Katılım(siyasi katılım, yerel yönetimlerin süreçlerine katılım, karar alma süreçlerine katılım)
  • Sivil Katılım (STK, kent konseyleri, gençlik grupları) İletişim kanalları ve iletişim stratejileri alanlarında yeni politikalar nasıl geliştirilmeli, gençlik için atılması gereken adımlar neler olmalı, gençliğin yeni dönemdeki ihtiyaçları neler olacak ve geliştirilmesi gereken çözüm önerileri nelerdir, adaptasyonun nasıl olacağına dair senaryolar geliştirilecek ve karar alıcılar ile tartışılacaktır.

Gençler pandemi sonrası süreç için gençliğin adaptasyonunun nasıl sağlanması gerektirdiğine dair farklı senaryolar geliştirecekler ve senaryolarını bir sonraki toplantıdaki gençlik grubuna savunmalarını da yaparak aktaracaklardır. Sonraki gruplar senaryoları geliştirecek ya da savunması yetersiz senaryoyu iptal edip yeni senaryo geliştireceklerdir. Böylece geliştirilen senaryolar son etkinliğe kadar aktarılacak ve her grup bir önceki grubun senaryolarını değerlendirecek ve geliştireceklerdir. Eğitim çalışmaları sonrası yapılacak Forumda o zamana kadar gençler tarafından geliştirilen politikalar, stratejiler karar alıcılar ile birlikte değerlendirilecektir.

Gençler bir olayı farklı yönleri ile değerlendirmeyi ve olaya ilişkin senaryolar geliştirmeyi öğrenecekler, geliştirdikleri senaryoları çok boyutlu ele alacak ve savunma stratejileri geliştireceklerdir. Pandemi sonrası süreçte kendilerini nasıl bir sürecin beklediğini analiz edecek ve nasıl çözümlerin üretilmesi gerektiği üzerine alternatif çözümler geliştireceklerdir. Geliştirdikleri senaryoları savunarak bir sonraki gruba aktarırken sonraki grubun hangi boyutlarını eleştireceklerini ele alacak ve senaryoların risklerini ve çözüm yolarını analiz etmeyi öğreneceklerdir, Kendilerine aktarılan bir çözüm yolu veya bir öneriyi eleştirel olarak ele almayı ve nasıl geliştirebileceklerini kavrayacaklardır.Birlikte fikir üretme yeteneklerini geliştireceklerdir.
Yine projemiz ile “Yaşanan gelişmeleri gençler nasıl okuyorlar? COVID-19 sonrasında nasıl bir sistemle karşı karşıya kalacaklar? Salgın sonrası küresel çapta yaygın gençlik eğilimler neler olacak? Gençleri ne tür tehditler bekliyor? Önlerine nasıl fırsatlar çıkacak?” sorularına gençliğin cevaplar üretmesi sağlanacaktır.

Malatya, Ankara ve İstanbul illerinden 3’er günlük etkinlikler yapılacaktır. Etkinliklerin tamamlanmasından sonra Malatya ilinden Geniş katılımlı bir forum düzenlenecektir.

Hüseyin GÖK
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı

Eğitim Tarihi: 1-2-3 Haziran 2021
Eğitim İli: Ankara
Son Başvuru Tarihi: 20 Mayıs 2021
Başvuru için yaş aralığı: 18-30 Yaş

Eğitim sonunda Youthpass sertifikası verilecektir.
Eğitime katılım ücretsizdir.

İletişim :
info@keged.org.tr
info@siyamder.org
www.keged.org.tr
https://siyamder.org.tr/

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ.

ÖNEMLİ NOT: YUKARIDAKİ ETKİNLİK/PROJE/DUYURU/HABER İÇERİĞİNDEN DERNEĞİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR. İLAN SAHİBİ KURUM YA DA KURULUŞ, İLANIN YAYINLANMASININ ARDINDAN İLANDA DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR.