Sosyal Genç

Gençlik Bilgi Merkezi

KATILIYORUZ PROGRAMI HİBE ÇAĞRISI

Yerel yönetim yetkilileri, sivil toplum örgütleri ve sosyal girişimler arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve siyasi karar alma süreçlerinde genç kadınların katılımı teşvik etmek hedefiyle Ulusal Demokratik Enstitüsü (NDI), Eylül 2020 ve Haziran 2021 tarihleri arasında belirtilen aktörlerden başvuru ile kabul edeceği bir grup katılımcı ile, iletişim (bireysel ve aktörler arası, mesaj geliştirme ve yayma), veri toplama ve kullanma, derin demokrasi, katılımcı karar alma süreçleri, müzakere gibi çeşitli becerilere yönelik uzun dönemli bir etkinlikler dizisi (eğitim, seminer, atölye çalışması, mentörlük, koçluk vb.) gerçekleştirecektir. Nihai olarak paydaşlar arası katılımı arttırmayı hedefleyen program iki ayrı başlıkta ilerleyecektir;

  1. Sivil gruplar ile ortak çalışma alanlarını ve işbirliği faaliyetlerini güçlendirmek isteyen yerel yönetimler, ve yerel karar alma mekanizmalarına çalışma faaliyetleri ile doğru orantılı olarak katkı sunmak ve kalıcı ve sürdürülebilir ilişkiler kurmayı amaçlayan sivil toplum örgütleri ve sosyal girişimler arasındaki sivil katılımı arttırmak için “Katılıyoruz” programı,
  2. Karar alma mekanizmalarında aktif olarak yer almayı arzulayan genç kadınların bu mekanizmalara ve siyasete katılımının artırılmasına yönelik ise “Biz de Varız” programı uygulanacaktır.

Programlar birbiri ile eş zamanlı, ve gerekli durumlarda kesişecebilecek bir şekilde ilerleyecektir.

Paydaşlar, program kapsamında çeşitli etkili araçlar kullanarak kendilerini ve kurumlarını değerlendirecektir. Program sonunda;

  • Yerel yönetim yetkililerinin kurumsal politikaları, düzenlemeleri, yazılı beyanatlar, program uygulanması veya hizmet sağlanması çalışmalarına yansıyacak şekilde sivil gruplara daha fazla yanıt verme yeteneği,
  • Sivil grupların (sivil toplum örgütleri, sosyal girişimler ve genç kadınlar) yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine katılma becerisinin (bilgi ve becerilerin) geliştirilmesi,
  • Sivil aktörler (sivil toplum örgütleri, sosyal girişimler ve genç kadınlar) arasında artan ağlar/ ortaklıklar
  • Yerel yönetim yetkililerinin sivil gruplar (sivil toplum örgütleri, sosyal girişimler ve genç kadınlar) ve sivil toplum örgütleri, sosyal girişimler ve genç kadınların birbirleri arasında artan işbirliği, fikir değiş-tokuşu, diyalog gibi becerilerin kazanılması hedeflenmektedir.

Etkinlikler Covid-19 şartları altında çevrimiçi olarak planlanmış olup, başvurular 3 Eylül tarihine kadar açık kalacaktır. İki ayrı programın başvuru formları için lütfen aşağıdaki ilgili program linkine tıklayın.

Tarih
Başvuru Başlangıcı14 Ağustos 2020
Başvuru için son gün3 Eylül 2020
Başvuruların değerlendirilmesi14 Eylül 2020 haftası

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ.

ÖNEMLİ NOT: YUKARIDAKİ ETKİNLİK/PROJE/DUYURU/HABER İÇERİĞİNDEN DERNEĞİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR. İLAN SAHİBİ KURUM YA DA KURULUŞ, İLANIN YAYINLANMASININ ARDINDAN İLANDA DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR. SON BAŞVURU TARİHİ, PROJE TARİHLERİ, PROJEYE BAŞVURU YAPABİLEN ÜLKELER VB. SONRADAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR. BÖYLE BİR DURUM OLMASI TAKDİRİNDE DERNEĞİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.