Sosyal Genç

Gençlik Bilgi Merkezi

Gençlik Örgütleri için Savunuculuk Eğitimi

Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) ve Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nin (STÇM) ortak olarak yürüttüğü Go For Youth Projesinin Türkiye’deki gençlik örgütlerine özel Tematik Güçlendirme Eğitimleri serisi başlıyor.

Proje kapsamında toplam 4 eğitim düzenlenecek ve (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Gençlik Politikası Geliştirme, Online Araçlar Kullanımı, Lobi ve Savunuculuk) her eğitim için tarihler yaklaştığında başvuru formu paylaşılacak.

Bu eğitimlerden ilki olan Gençlik Örgütleri için Savunuculuk Eğitimi Laden Yurttagüler ve Volkan Akkuş tarafından 14-15-16 Mart 2022 tarihinde saat 16:00-20:00 arasında çevrimiçi olarak yürütülecek.

Katılmak için son başvuru tarihi: 12 Mart 2022 saat 23:59.

Eğitimlere başvuru koşulu: 

– Hak temelli çalışan gençlik örgütünde görevli olmak

– 18-30 yaş aralığında olmak

GoFor Gençlik Örgütü Tanımı: Gençlik derneği, vakfı, kar amacı gütmeyen kooperatif ve sosyal girişim gibi tüzel kişilik sahibi yapılardan veya inisiyatif, topluluk, platform gibi tüzel olmayan yapılar

Notlar:

* GoFor üye örgütlerinden gelen başvurular öncelikli olarak katılımcılar davet edilecektir.

* Her güçlendirme eğitiminin katılımcı kotası 24 kişidir.

* Katılımcılar bütün eğitimlere katılabilir, katılımcılar için herhangi bir eğitim sayısı kotası bulunmamaktadır ancak her eğitim için ayrı başvuru yapılması gerekmektedir.

* Bir gençlik örgütünden en fazla iki başvuru kabul edilmektedir.

Ancak, olduğunca fazla gençlik örgütünün güçlendirilmesi hedeflendiğinden ilginin fazla olması haline her örgütten bir kişinin seçilmesi gerekecektir. Böyle bir durum gerçekleştiğinde proje ekibi tarafından birden fazla kişinin başvuru yaptığı gençlik örgütlerine ulaşılacak ve bir kişinin belirlenmesi rica edilecektir

.*Başvurular değerlendirilirken başvuru sahiplerinin sivil toplum alanındaki bilgi ve becerisiyle motivasyonu göz önünde bulundurulacak, toplumsal cinsiyet dağılımı da gözetilecektir.

*Katılımı onaylanan katılımcılara toplantı linki 14 Mart Pazartesi günü mail üzerinden gönderilecektir.

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayın