Sosyal Genç

Gençlik Bilgi Merkezi

Kadın Kooperatifleri Kapasite Geliştirme Destek Fonu 2. Dönem Başvuruları Başladı

Kasım 2020’den itibaren destekçilerimizin ve bağışçılarımızın çabalarıyla oluşturulan KEDV Kadın Kooperatifleri Kapasite Geliştirme Destek Fonu’nun 2. döneminde de kadın kooperatiflerine finansal destekler sağlanacak.

Ekim 2020’de ilk döneminin duyurusunu yaptığımız fona 53 kadın kooperatifi başvurmuş, bağımsız değerlendirme komitesinin puanlaması sonrasında 15 ilden 28 kadın kooperatifi hibe olarak dağıtılan fonu almaya hak kazanmıştı. Fonun 2. döneminde ise, en az 20 kadın kooperatifinin desteklenmesini hedefliyoruz.

2002’de birlikte çalıştığımız yerel kadın gruplarıyla Türkiye’deki kadın kooperatifi hareketini başlattığımız günden bu yana, kadın kooperatifleri için eğitim, teknik destek ve danışmanlık, iş geliştirme, savunuculuk gibi destekler veriyor, kaynak geliştirme çalışmalarıyla kapasitelerini güçlendiriyoruz.

Yerel ve bölgesel kalkınmada çok önemli bir rol oynayan, dar gelirli kadınların ekonomiye aktif katılımlarını destekleyen kadın kooperatiflerinin, ekonomik, sosyal ve yönetim altyapılarını güçlendirmelerini ve sürdürülebilir iş modelleri yaratmalarını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, KEDV Kadın Kooperatifleri Kapasite Geliştirme Destek Fonu’nun 2. döneminde kadın kooperatiflerine;

 • Yeni iş kollarında ekonomik girişimler başlatmak için araştırma ve fizibilite çalışmaları,
 • Mevcut ekonomik girişimlerin üretim ve hizmet kapasitesini artırma,
 • Ürün geliştirme,
 • Pazarlama ve satış kapasitesini ve ölçeğini artırma,
 • Ekonomik girişimlerin enerji tüketimini ve çevre kirliliklerini azaltma,
 • Ekonomik girişimlerin teknolojik ve dijital altyapısını geliştirme,
 • Mevzuata, kalite standartlarına uyum sağlama,
 • Kadın kooperatiflerinin ortaklaşa üretim, tedarik, pazarlama, satış, nakliye girişimlerini desteklemek için mali destek sağlayacağız.

KEDV Kadın Kooperatifleri Kapasite Geliştirme Destek Fonu başvuru koşulları ve fonun kapsamıyla ilgili olarak detaylı bilgi almak için tıklayın.

KEDV Kadın Kooperatifleri Kapasite Geliştirme Destek Fonu’ndan yararlanmak isteyen ve başvuru koşullarını yerine getirebilen kadın kooperatiflerinin aşağıdaki belgelerle 11.03.2022 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir:

 • Başvuru Formu ve Kooperatif Bilgi Formu: Detaylı ve eksiksiz doldurulmalı, yetkili(ler) tarafından kaşe ile imzalanmalıdır.
 • Yetkili Organ Kararı: KEDV Kadın Kooperatifleri Kapasite Geliştirme Destek Fonu’na başvuru yapmaya, onaylanması durumunda uygulamaya, proje belgelerini imzalamak için yetkili kişiye dair yönetim kurulu kararı sunulmalıdır.
 • Yetkili kişilerin yetkilendirme belgeleri (imza sirküleri) eklenmelidir.
 • Taahhütname: Yetkili(ler) tarafından kaşe ile imzalanmalıdır.

Başvuru için tıklayın