Sosyal Genç

Gençlik Bilgi Merkezi

OKA Sanayiden Kültüre Mekânların Dönüşümü Ulusal Öğrenci Fikir Projesi Yarışması Düzenliyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından şehir dışına taşınması ile atıl duruma gelecek Tokat Küçük Sanayi Sitesi alanında “Sanayiden Kültüre Mekânların Dönüşümü” Ulusal Öğrenci Fikir Projesi Yarışmasıdüzenlenmektedir.

Ödüllü fikir yarışmasına başvuru için son tarih 30 Eylül 2022.

Yarışmanın Amacı

Yarışma kapsamında, öğrencilerin kent içinde yerleşim alanı içerisinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi’nin Tokat’a hizmet edecek kültürel bir alan olarak yeniden işlevlendirilmesine yönelik fikir üretmeleri amaçlanmaktadır.

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan TR833 Bölgesinin Yeşilırmak Havzası Bölgesel Gelişme Ana Planında etkin bir mekânsal organizasyon oluşturulması amacı ve bu amacın hayata geçirilmesine yönelik kentlerin güvenli ve planlı biçimde geleceğe hazırlanması öncelik olarak yer almaktadır. Belirlenen bu amaç ve stratejinin uygulanması ile kentsel yerleşimlerde mekânsal olarak; ekonomik ve toplumsal faaliyetleri çeken, bu faaliyetlere olanak sağlayan ve bu faaliyetlerin sürdürülebilirliğine katkıda bulunan kentsel ortamın oluşturulması planlı kentsel gelişmenin sağlanması ile hedeflenmektedir.

Yarışma Alanının Tanımı:

Tokat Küçük Sanayi Sitesi’nin dönüşümüne yönelik olarak yarışmacı gruplardan:

 • Alan için kentin güncel kamusal ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çevre düzenleme ve tasarım fikirlerinin ortaya konulması,
 • Alanın endüstriyel kimliğinin göz ardı edilmeden yeniden işlevlendirilmesi ve alan için kendine özgü bir kimlik tanımlanması,
 • Yarışma alanının üst ölçekte yakın çevresi ile ilişkisinin analiz edilmesi
 • “Sanayiden kültüre” şeklinde tanımlanan yarışma temasının Tokat özelinde düşünülmesi, Tokat kültürünün kent kimliğinin ve somut olmayan kültürel miras ögelerinin proje fikrinde mutlaka göz önünde bulundurulması beklenmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı (TC ve KKTC de yer alan) üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Kentsel Tasarım, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, İşletme ve İktisat Bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan, 3-5 kişilikekiplerin katılımına açıktır.
 • Proje çıktılarının mekânsal konsept planlarla beraber dönüştürülecek alanın işletme modelini de içermesi göz önünde bulundurularak proje geliştirme sürecinde ekiplerin farklı disiplinlerden öğrencilerden oluşturulması önerilmektedir.
 • Ekip liderinin Şehir ve Bölge Planlama veya Mimarlık öğrencisi olması zorunludur.
 • Katılımcı ekip liderlerinin “OKA Sanayiden Kültüre Mekânların Dönüşümü” yarışma raportörlüğüne sanayidenkulture@oka.org.tr e-posta adresi aracılığı ile ad, soyad, adres ve okul bilgilerini bildirerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Bütün ekip üyeleri için doldurulmuş, şartname ekinde yer alan Yarışmacı Katılım Formu ile ekip üyelerinin lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini sürdürdüklerini gösterir nitelikte Öğrenci Belgesi gönderilmelidir.

Seçici Kurul Üyeleri

Asil Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Burcu Erciyas – ODTÜ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Prof. Dr. Metin Şenbil – Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Dr. Cem Ayık – Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Doç. Dr. Aslı Altanlar – Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

İbrahim Ethem Şahin – OKA Genel Sekreteri

Ahmet Yaraş – Tokat Belediyesi Başkan Yardımcısı (Şehir Plancısı)

Ödüller, Ödül Tutarı ve Ödeme Şekli

Birincilik Ödülü15.000 TL
İkincilik Ödülü10.000 TL
Üçüncülük Ödülü5.000 TL
1 adet Mansiyon Ödülü3.000 TL

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı ve Kayıtların Başlaması18 Temmuz 2022
Saha Gezisi (Opsiyonel)30 Temmuz 2022
Soruların sorulması için Son Tarih12 Ağustos 2022
Dijital Son Teslim Tarihi (Mail Gönderimi için Son Tarih)30 Eylül 2022
Sonuçların Açıklanması21 Ekim 2022
Ödül Takdimi ve Belediye Sunumu28 Ekim 2022

Saha Gezisi

 • Yarışma alanına saha gezisi 6 Ağustos 2022, Cumartesi günü, saat 10.00’da düzenlenecektir.
 • Saha gezisine katılmak zorunlu olmamakla beraber imkânı olan yarışmacı ekiplerin saha gezisine katılmaları önerilmektedir.
 • Saha gezisine katılacak öğrencilere Tokat Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından internet sitesinden daha sonra duyurulacak zaman diliminde rehberlik sağlanacaktır.

Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

 • Yarışma Şartnamesi
 • Yarışma Alanı (Tokat Küçük Sanayi Sitesi) ve yakın çevresi ile ilgili görseller
 • 1/1000 ölçekli altlık
 • 1/500 ölçekli altlık
 • 1/200 ölçekli altlık

Belgeler, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) kurumsal internet sitesinden (www.oka.ka.gov.tr) temin edilebilir.

Yarışmacılardan İstenenler ve Son Teslim Tarihi

Yarışmaya katılacak tüm ekipler detayları www.oka.ka.gov.tr internet sitesinden erişilebilecek teknik şartnamede açıklanan, Paftalar (Kentsel İlişkiler, Kavramsal Tasarım, Mekânsal Kurgu, Kentsel Tasarım Ana Planı, Odak Alan Tasarımı) Plan Açıklama Raporu, İş Modeli Kanvası belgelerini 30 Eylül 2022, Cumartesi günü, saat 23.59’a kadar eksiksiz biçimde tek bir dosya içinde düzenleyerek, ZIP veya RAR formatlarında, sanayidenkulture@oka.org.tr  e-posta adresine Wetransfer aracılığı ile göndereceklerdir.

Soru ve Cevaplar

Ekipler, yarışma ile ilgili bütün sorularını 12 Ağustos 2022, Cuma günü saat 17.30’a kadar “SANAYİDEN KÜLTÜRE MEKÂNLARIN DÖNÜŞÜMÜ” başlığı altında e-posta (sanayidenkulture@oka.org.tr) ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na iletebilirler.

Soruların cevapları, son soru sorma tarihini takiben 5 gün içinde tüm yarışmacılara e-posta ile iletilecektir.

Ödül Takdimi ve Belediye Sunumu

 • Yarışmaya katılan tüm projeler, 24-28 Ekim 2022 tarihleri arasında Tokat Belediyesi Şehir Müzesinde sergilenecektir.
 • Ödül almaya layık bulunan projelere ödülleri Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin tarafından 28 Ekim 2022, Cuma günü düzenlenecek ödül töreni ile Tokat Belediyesi Şehir Müzesi’nde takdim edilecektir.
 • Ödül törenini takiben, ödül almaya layık bulunan proje sahipleri, projelerinin yarım saatlik bir sunumunu gerçekleştirecektir.
 • Yarışmaya katılan tüm projelerin telif hakkı müelliflere ait olacak, ancak yarışmayı düzenleyen Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, müellifin veya müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile her türlü yayınlama ve sergileme hakkına sahip olacaktır.