Sosyal Genç

Gençlik Bilgi Merkezi

Türkiye Erasmus+ Gençlik Programı Çalışanlarının Hareketliliği Projesi (Eğitim Kursu) – 12 Gün

Demokrasi ve kapsayıcı demokratik katılım konusunda Gençlik Çalışanları için “Küresel Düşün, Ulusal Yaşa” Eğitimi

Eğitim Kursu

4-15 Ekim 2022 | Bursa Türkiye

“CCS” eğitim kursu, Demokrasi ve kapsayıcı demokratik katılım, Gençlik politikası geliştirme, Politika düzeyine ulaşma/karar vericilerle diyalog konularına odaklanır.

Son başvuru tarihi: 21/08/2022

Bu Eğitim Kursu
24 katılımcı için
Gürcistan, Yunanistan, Letonya, Portekiz, Romanya, Türkiye’den

Katılımcı Profili

Gençlik çalışanları, Gençlik liderleri, Gençlik proje yöneticileri, Gençlik politika yapıcıları, Gençlik koçları, Gençlik araştırmacıları, yerel gençlik konseyleri veya benzeri yapıların üyeleri • gençlik katılımı alanından gençlik çalışanları • politika yapıcılar, gençlik katılımından sorumlu belediye görevlileri • araştırmacılar yerel gençlik konseyleri alanında

Çalışma dil(ler)i:
İngilizce

Organizatör:
BURSA KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ (Gençlik STK)