Sosyal Genç

Gençlik Bilgi Merkezi

İsveç  Erasmus+ Gençlik Değişimi Projesi – 7 Gün

?Şehir, Ülke: Floda, İsveç

? Tarihler: 16-24.10.2022

⚠️ Son başvuru tarihi: 15/08/2022

ANA AMAÇ

Bu proje, gençlerin gönüllülüğün faydalarını vurgulayarak potansiyel çalışanlarına aktarabilmelerini, aynı zamanda ortak ülkelerde gönüllülük yoluyla dezavantajlı ve marjinal grupların sosyal içermesini artırmanın yanı sıra halihazırda mevcut olanları paylaşmalarını sağlamak için çalışıyor.

Bu alandaki deneyimler/uygulamalar/araçlar ve katılımcı topluluklarında gönüllü inisiyatifler uygulayarak onları olumlu değişim için aktörler olmaya teşvik edeceksiniz.

GENÇ DEĞİŞİMİNİN HEDEFLERİ
● Gönüllülerin kendileri için gönüllülüğün olumlu yararlarının vurgulanması,

● Sosyal ve kişisel değişimlere ulaşmada faydalı olan yeni bilgi ve becerilerin gönüllülük yoluyla geliştirilmesi

● Gençler arasında gönüllü deneyim ve fırsat alışverişini güçlendirmek;

● Aktif vatandaşlığı, sosyal sorumluluğu ve sosyal içermeyi teşvik etmek;

● Erasmus+ Programını, Avrupa Dayanışma Birliği’ni (ESC), Erasmus Stajını ve genel olarak yaygın eğitimi teşvik etmek;

● Kültürel çeşitliliğe saygının güçlendirilmesi ve katılımcıların kültürlerarası yetkinliklerinin arttırılması;

● İmkanları kısıtlı, özellikle sosyal, ekonomik ve coğrafi engellerle karşı karşıya kalan gençlerin sosyal içermesini teşvik etmek;

● Yerel inisiyatifler düzenleyerek gençleri gönüllülüğün ve yerel topluluklara aktif katılımın teşvik edilmesi konusunda güçlendirmek;

● Yerel gönüllü girişimlerde yer almak için sosyal olarak dışlanmış genç gruplarını dahil etmek.