Sosyal Genç

Gençlik Bilgi Merkezi

ELELE DESTEK: Sivil Toplum Örgütleri Kapasite Geliştirme Hibe Programı çağrısı açıldı

ELELE DESTEK: Sivil Toplum Örgütleri Kapasite Geliştirme Hibe Programı çağrısı açıldı

Kültür ve sanat alanında aktif olarak çalışan sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını gerçekleştirebilmelerine ve gelişimlerine/güçlenmelerine katkı sağlamak amacıyla ELELE DESTEK, Sivil Toplum Örgütleri Kapasite Geliştirme Hibe Programı 2. çağrısı açıldı. Kar amacı gütmeyen, tüzel kişiliğe sahip sivil toplum örgütleri 15 Eylül tarihine kadar programa başvuru yapabilir.

ELELE DESTEK, AB tarafından desteklenen ve Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (GSM), Uçan Süpürge Vakfı ve Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı’nın (TOBAV) ortaklığında yürütülen Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim için Diyalog (elele) Projesi kapsamında yer alan bir alt-hibe programı. Öncelikli amacı Kurumsal Kapasite Geliştirme olan bu programla, kültür ve sanat alanında aktif olarak çalışan STÖ’lerin çalışmalarını gerçekleştirebilmelerine ve gelişimlerine/güçlenmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

ELELE DESTEK; verdiği alt- hibeler yoluyla hak temelli kültürü ve hak temelli çağdaş bireysel/kolektif ve yaratıcı/sanatsal ifadeleri destekleyen nispeten küçük STÖ’lerin organizasyonel ve kurumsal olarak güçlenirken faaliyetlerini bağımsız bir şekilde sürdürmelerini ve böylece kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyor.

Kar amacı gütmeyen, tüzel kişiliğe sahip sivil toplum örgütlerinin başvuru yapabileceği programda yerel STÖ’ler programın öncelikli grubunu oluşturuyor.

Programa başvurmak isteyen STÖ’lerinin aşağıdaki amaçlar ve çıktı doğrultusunda tekliflerini sunmaları bekleniyor:

Genel amaç (Yaratılmak istenen etki): Türkiye ‘deki 15 – 29 yaş arası genç kadın ve erkeklerin sosyal dışlanmasını azaltmak.

-Özel amaç (Beklenen sonuç): 15 – 29 yaş arası genç kadın ve erkekler arasında kültürler ve inançlar arası diyaloğun artması.

Beklenen çıktı: Genç kadın ve erkekler için kültürler ve inançlar arası sanat etkinlikleri düzenleyen STÖ’leri için güçlendirilmiş örgütsel kapasite.

Kültür alanında aktif olarak çalışan STÖ’lerinin yukarıdaki amaçlar ve çıktılara ulaşmak için sunacakları proje tekliflerinde aşağıda listelenen alanlarda kapasitelerini geliştirmeleri bekleniyor:

-Yönetişim Kapasitesi

-İnsan Kaynakları Yönetim Kapasitesi

-Organizasyon ve Etkinlik Kapasitesi

-Dijital Dönüşüm ve İletişim Kapasitesi

-Hareketlilik ve Ağ Kapasitesi

ELELE DESTEK’ten alt – hibe almaya hak kazanan STÖ’ler için Çevrimiçi Eğitim ve Koçluk Programı da eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Başvurular www.elele.eu web sitesinde yer alan Hibe Yönetim Sistemi üzerinden 18.07.2022 – 15.09.2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılıyor.

Programa başvuru ve detaylar için tıklayın.