Sosyal Genç

Gençlik Bilgi Merkezi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

PROJE YÖNETİM DESTEK BİRİMİ

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK BİREYSEL DANIŞMANLAR İÇİN

İSTİHDAM DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi 

Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.12.2023

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 26.08.2022

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 09.09.2022 tarihinde saat 18.00

Sıra No.Başvuru Numarasıİşin Adı
1PYDB/2022/CS/P.3/IC/1Teknik Dil Tercümanı
2PYDB/2022/CS/P.3/IC/3Teknik Dil Tercümanı

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından bir ikraz sağlamıştır.  İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Biriminde istihdam edilmek üzere yukarıda başvurusu numaraları belirtilmiş, tam zamanlı teknik dil tercümanı (2 kişi) alınacaktır. Danışman, Proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finansman kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Eylül 2022 içinde başlatılması planlanmaktadır.

Beklenen Hizmetler:

İstihdam edilecek Teknik Dil Tercümanından aşağıdaki hizmetler beklenmektedir:

 1. Dünya Bankası başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlarla yapılacak yazışmaların İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye tercüme edilmesi,
 2. Projeyle ilgili konularda Dünya Bankası başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlarla iletişimin sağlanması,
 3. Toplantı, seminer, konferans vb. etkinliklerde Proje Yöneticisi başta olmak üzere Proje ile ilgili danışman veya kurum personeline ardıl tercümanlık yapılması,
 4. Proje çalışmalarında kullanılması planlanan dokümanların çevirisinin yapılması,
 5. Uluslararası yayınlanmış ve proje çalışmalarında kullanılacak dokümanların çevirisinin yapılması,
 6. PYDB’ye Sağlık Bakanlığının diğer birimlerinden iletilen her tür dokümanın çevirisinin yapılması,
 7. Çevirisi yapılan tüm dokümanların arşivlenmesi.

Aranan Nitelikler:

 1. Üniversitelerin Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, Çeviri bilim veya İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinden birinden mezun olmak,
 2. En az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak
 3. Sağlık, ekonomi vb. alanlardaki metinlerin tercümesi konusunda en az 2 yıllık tecrübe sahibi olmak,
 4. Ardıl çeviri alanında kanıtlanabilir tecrübeye sahip olmak (adaylar mülakat sırasında yazılı ve ardıl çeviri sınavına tabi tutulacaktır),
 5. Son beş yıl içinde Yabancı Dil sınavlarından en az: YDS – 90, TOEFL IBT – 108, TOEFL CBT – 263, TOEFL PBT – 627, IELTS – 7 birini almış olmak.
 6. Üniversitelerin Çeviri bilim veya Mütercim/Tercümanlık bölümlerinden mezun olmak tercih sebebidir,
 7.  Tercihen uluslararası kurumlar (AB, Dünya Bankası vb.) tarafından finanse edilen projelerde en az 2 yıl çalışmış olmak
 8. Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmamak,
 9. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak veya ertelemiş olmak

Proje Yönetim Destek Birimi, uygun bireysel danışmanları yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını yukarıda “aranan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya ve Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 09.09.2022 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese postayla, elektronik postayla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir. Kısa Listeye kalan adaylar aranan nitelikler başlığı altında bulunan 4. Maddeye istinaden yazılı ve ardıl çeviri sınavına tabi tutulacaktır.

Danışman seçimi, Dünya Bankasının Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

ÖNEMLİ NOT: YUKARIDAKİ ETKİNLİK/PROJE/DUYURU/HABER İÇERİĞİNDEN DERNEĞİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR. İLAN SAHİBİ KURUM YA DA KURULUŞ, İLANIN YAYINLANMASININ ARDINDAN İLANDA DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR. SON BAŞVURU TARİHİ, PROJE TARİHLERİ, PROJEYE BAŞVURU YAPABİLEN ÜLKELER VB. SONRADAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR. BÖYLE BİR DURUM OLMASI TAKDİRİNDE DERNEĞİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR. İLAN İLE İLGİLİ HER KONUDA LÜTFEN İLAN SAHİBİ KURUMLA İLETİŞİME GEÇİNİZ.