Sosyal Genç

Gençlik Bilgi Merkezi

KAYITLI İSTİHDAM YARATMA PROJESİ HİBE PROGRAMI

KAYITLI İSTİHDAM YARATMA PROJESİ HİBE PROGRAMI

TEKLİF ÇAĞRISI DUYURUSU

SON BAŞVURU TARİHİ 

2 Şubat 2022 – Saat: 17.00

Avrupa Birliği tarafından Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT)  altında finanse edilen Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı kapsamında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından teklif çağrısına çıkılmıştır. Hibe programı kapsamında firmaların uzun süreli istihdam yaratmalarını teşvik etmek ve bu amaçla yapacakları ilave yatırımları fonlamak için toplam 70.000.000 Avro tutarında hibe desteği sunulacaktır.

Başvurular 2 Şubat 2022, Çarşamba günü 17.00’ye kadar açık olacaktır.

Tüm başvurular https://basvuru.kayist.org/ adresinden gerçekleştirilecektir.

Referans: TKYB/2021/FECP

Öncelik 1: Türk vatandaşları ve mülteciler için kayıtlı istihdam yaratılması ve artırılması

Öncelik 2: Kadınlar için kayıtlı istihdam yaratılması ve artırılması

Uygun Başvuru Sahipleri:

  • Küçük Ölçekli İşletmeler (1–49 çalışan)
  • Orta Ölçekli İşletmeler (50–249 çalışan)
  • Büyük Ölçekli İşletmeler (250 ve üzeri çalışan)

Destek Tutarı:

Küçük Ölçekli İşletmeler(1 – 49 çalışan)Orta Ölçekli İşletmeler(50 – 249 çalışan)Büyük Ölçekli İşletmeler(250 ve üzeri çalışan)
Toplam Alt Hibe Tutarı (Avro)14.000.00022.400.00033.600.000
Asgari ve Azami Alt-Hibe Tutarı (Avro)15.000 – 45.00025.000 – 125.00040.000 – 300.000

Destek Oranı:

  • Talep edilen alt-hibe tutarı, alt-projenin toplam uygun maliyetinin %50’sinden az ve %70’inden fazla olamaz.
  • Alt-proje kapsamında sunulacak insan kaynakları maliyeti, alt-projenin toplam uygun maliyetinin %70’inden az ve %90’ından fazla olamaz.

Önemli Notlar:

  • Program kapsamında, süreleri 18 ile 21 ay arasındaki projeler desteklenecektir. Destek almaya hak kazanan alt-projeler kapsamında yeni kayıtlı istihdam yaratılması ve bu istihdamın 18 aysüreyle korunması beklenecektir.
  • Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Teknik Yardım Bileşeni altında, Programın etki ve başarısını artırmak amacıyla, hibeden yararlanacak firmalara ve kayıtlı istihdama alınan çalışanlara yönelik eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri yürütülecektir.
  • Hibeden yararlanmak isteyen firmaların faaliyet gösterdikleri sektör, TKYB ve Dünya Bankası Yasaklı Sektörler Listesinde (http://www.ifc.org/exclusionlist) yer almamalıdır.

Başvuru:

Başvuru Rehberi’ne uygun olarak hazırlanacak olan başvurular, Kayist Platformu üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Her başvuru sahibi, Program kapsamında yalnızca 1 (bir) alt-proje önerisi sunabilir.

Kayist Platformu: https://basvuru.kayist.org/

Başvuru Belgeleri:

Program hakkında daha detaylı bilgilere ve Başvuru Rehberi’ne Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi internet sitesinden (http://www.kayist.org) ulaşabilirsiniz. Tüm başvuru dokümanlarını “Teklif Çağrısı Dokümanları” başlığı altında bulabilirsiniz.

Bilgilendirme Toplantıları:

Program kapsamında bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Toplantılar hakkında daha detaylı bilgi ve duyurular için http://www.kayist.org sitesini takip edebilirsiniz.

Öngörülen Takvim:

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Teklif Çağrısı duyurusu 17 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmiştir. Başvuruların sunulması için son tarih 2 Şubat 2022’dir. Programın öngörülen takvimi aşağıdaki gibidir:

AksiyonÖngörülen TarihZaman
1.        Bilgilendirme toplantılarıDuyurulacak (*)Duyurulacak (*)
2.        Sözleşme Makamından herhangi bir konuda açıklama talep etmek için son tarih10.01.202217:00
3.        Sözleşme Makamı tarafından açıklamaların yapıldığı son tarih21.01.2022
4.        Başvurular için son tarih02.02.202217:00
5.        İdari kontroller ve uygunluk kontrolü (Adım 1)15.03.2022
6.        Teknik ve finansal değerlendirme (Adım 2)15.05.2022
7.        Çevresel ve sosyal değerlendirme (Adım 3)15.07.2022
8.        Sözleşme Makamının kararının bildirilmesi (Adım 4)01.08.2022
9.        Alt-Hibe Sözleşmesinin imzalanması15.09.2022

(*) Bilgilendirme toplantılarının kesin tarihleri ve yerleri http://www.kayist.org’da yayınlanacaktır.

Sorularınız için kayist@kalkinma.com.tr üzerinden bağlantıya geçebilirsiniz.