Sosyal Genç

Gençlik Bilgi Merkezi

TÜRKİYE – ALMANYA GENÇLİK KÖPRÜSÜ PROGRAMI OKUL DEĞİŞİMİ

TÜRKİYE – ALMANYA GENÇLİK KÖPRÜSÜ PROGRAMI OKUL DEĞİŞİMİ

Önyargıları yıkmak, kültürlerarası becerileri güçlendirmek ve gençleri küreselleşmeye hazırlamak uluslararası karşılaşmalar için önemli nedenlerdir. Ancak Türkiye-Almanya okul değişimi daha da fazlasına olanak tanır:

 • Öğrenciler ve öğretmenler yalnızca diğer ülkenin çeşitliliğini tanımakla kalmayıp aynı zamanda kendi toplumlarının kültürel çeşitliliğini tanır ve daha iyi anlarlar.
 • Çok yönlü ve çoğu zaman karmaşık Türkiye-Almanya ilişkileri özellikle öğrencileri ve öğretmenleri bakış açılarını değiştirmeye ve önyargıları yıkmaya teşvik eder.
 • Göçmen kimlikli öğrenciler Türkiye-Almanya çalışma gruplarında kültürlerarası yetkinliklerini keşfederek kültür elçisi ve tercümanlık rolü üstlenir. Böylece bu deneyim onların öz güvenlerini güçlendirerek okula ve topluma katılımlarını teşvik eder.

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya öğrencilerin ve öğretmenlerin Türkiye-Almanya okul değişimlerinin eşsiz imkânlarından en iyi şekilde faydalanmalarını sağlar. Değişim projelerinin planlanması ve uygulanmasında öğretmenlere danışmanlık sağlamakla birlikte kısa dönem öğrenci grup hareketliliği için finansman sunuyoruz. Üstelik bütün bunlar ihtiyaca yönelik olmanın yanı sıra en az idari çabayla ve Erasmus kalite standartları çerçevesinde gerçekleşiyor.

Neler Destekleniyor?

Gençlik Köprüsü, Türkiye ve Almanya’ya gerçekleşen karşılıklı ziyaretler kapsamında uygulanan ortak projeleri desteklemektedir. Somut proje konuları öğrencilerle birlikte belirlenerek konu içerikleri öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçilmelidir. Projeler aşağıdaki ana konuları ele almalıdır:

 • Kapsayıcılık ve Çeşitlilik
 • Dijital Eğitim
 • Ekolojik Sürdürülebilirlik

Projenin uygulanması kapsamına giren seyahat, konaklama ile organizasyon masrafları ve varsa katılımcı öğrenci, öğretmen ve refakatçı katılım masrafları karşılanır. Gençlik Köprüsü programa ortak finansman sağlayabilmek adına Erasmus+ fonlarına başvuruda bulunmuştur. Finanse edilen maliyet dağılımı ve miktarı için lütfen “finansman kuralları” ekine bakınız.

Koşullar nelerdir?

 • 5. sınıf ve üzeri öğrencilerle gerçekleşen projeler desteklenmektedir.
 • Proje, Türkiye-Almanya kardeş okullar tarafından birlikte geliştirilir. Kardeş okul bulma konusunda Gençlik Köprüsü aracılık eder.
 • Başvuru, sunulan başvuru formu doldurularak belirtilen süre içerisinde Alman okulu tarafından yapılır (proje öğretmen hazırlık ziyaretlerini ve karşılıklı öğrenci ziyaret ve karşı ziyaretlerini de içeren bir hazırlık aşaması ile bir takip aşamasını kapsar).
 • Projenin bir yıl içerisinde tamamlanması gerekmektedir (Finansman başlangıcı: Alman grubunun Türkiye ziyareti için 1 Haziran 2022, Türk grubunun Almanya ziyareti için 1 Mart 2022).
 • Her bir ziyaret ve karşı ziyaret en az 5 gün sürer ve en az 2 gün proje çalışması içerir. Toplam katılımcı öğrenci sayısı en az 20 olmalıdır.

Alman Okulu Hangi Görevleri Üstlenir?

 • Türk kardeş okulu ile birlikte hareketlilik faaliyetlerinin başvurusu, tasarlanması ve uygulanması (öğrenme programı)
 • Gençlik Köprüsü ile bir öğrenim ve hibe sözleşmesinin imzalanması
 • Erasmus+ kimlik kodu (OID) almak için Alman okulunun kayıt işlemleri
 • Türk okuluna fon transferi işlemleri
 • Erasmus kalite standartlarının sağlanması
 • Çevrimiçi katılımcı anketinin uygulanması
 • Gençlik Köprüsü’nün şablonuna uygun proje raporunun oluşturulması

Seçilme Kriterleri ve Son Başvuru Tarihi

Önemli Seçilme Kriterleri:

 • Okulların programa katılması için motive edilmesi
 • Tercihen kapsayıcılık ve çeşitlilik, dijital eğitim ve ekolojik sürdürülebilirlik ana konuları kapsamında olmak üzere yenilikçi fikirler ve konu önerileri
 • Erasmus+ katılım stratejileri kapsamında hareketlilik faaliyetlerine erişim güçlüğü çeken öğrenci ile göç ve mülteci geçmişine sahip öğrenci oranının yüksek olduğu okullara öncelik tanınacaktır.

Başvurular 31 Ocak 2022 saat 18.00’da sona erecektir. Seçimlerde yalnızca eksiksiz başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Yapılan başvuru ile hibe hakkı elde edilmez.

Katılımcı okullar bir jüri tarafından seçilir. Kabul ile ilgili karar başvuru sahibine takriben 28 Şubat 2022’ye kadar bildirilecektir. Sorularınız için lütfen bize ulaşın. Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya projenizin planlanması ve uygulanmasında ihtiyacınıza yönelik yardım ve destek sunmaktan ve sorularınızı cevaplamaktan memnuniyet duyar.

Sorularınız için bize ulaşın

Alina Karadeniz
Proje Yöneticisi Gençlik Köprüsü Türkiye Almanya
+49 (0)211 972 676 66
karadeniz@jugendbruecke.de